Każdy fizjoterapeuta rozważający możliwość założenia własnego gabinetu powinien wiedzieć, że prowadząc własną działalność gospodarczą jest zobligowany do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kas rejestrujących na ogólnych warunkach z opcją skorzystania ze zwolnienia.

calculator 385506 640Na podatnika świadczącego usługi lub dokonującego sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych obowiązek ten nakłada ustawa z dnia 11 marca 2004 roku.

Fizjoterapeuta posiadający własny gabinet jest osobą objętą podatkiem od towarów i usług, więc podlega również tej ustawie, ponieważ świadczy usługi na rzecz osób prywatnych.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących reguluje, które grupy zawodowe mogę być zwolnione z tego obowiązku. Dokładnie znajduje się to w załączniku do tego rozporządzenia w § 2 ust. 1, jednak usługi świadczone przez fizjoterapeutów nie zostały w nim wymienione.

 

>>Sprawdź także biznesplan dla gabinetu fizjoterapii<<

Natomiast § 3 ust. 1 punkt 1 owego rozporządzenia zwalnia z obowiązku ewidencji obrotów w konkretnym roku podatkowym (nie dłużej niż do 31 grudnia 2016) podatnika, u którego całkowity obrót w roku podatkowym nie przekroczył 20 tysięcy złotych.

Podsumowując, fizjoterapeuta prowadzący własną działalność gospodarczą z takiego zwolnienia będzie mógł skorzystać jedynie, gdy jego obrót z tytułu świadczonych usług nie przekroczył 20000 zł lub jeśli jego działalność rozpoczęła się po 31 grudnia 2014 roku a przewidywalny proporcjonalny dochód nie przekroczy tego limitu.

Warto wspomnieć, że to rozporządzenie wymienia również konkretne rodzaje sprzedaży i działalności , przy świadczeniu których kasa fiskalna jest wymagana pomimo obrotów mniejszych niż ustalony limit. Lista ta zawiera usługi bardzo zbliżone do tych świadczonych przez fizjoterapeutów, czyli usługi kosmetyczne i kosmetologiczne a także usługi w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy.

 

Czytaj więcej:

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kasa-fiskalna-kto-ma-obowiazek-jej-posiadania

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/913967,kasa-fiskalna-2016-obowiazek-zasady-stosowanie.html