Realizowane Projekty

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI 30+
WARMIŃSKO-MAZURSKIE CENTRUM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI
Twój lepszy start na mazowieckim rynku pracy
ZAWODOWY PO WER - program zwiększania aktywności zawodowej osób biernych zawodowo poniżej 30 r. ż. W województwie śląskim
PODKARPACKIE CENTRUM ROZWOJU ZAWODOWEGO - KOMPLEKSOWY PROGRAM AKTYWIZACJI OSÓB DO 29 R. Ż. NA PODKARPACKIM RYNKU PRACY
Nowe kwalifikacje w zakresie Inteligentnych Specjalizacji woj. świętokrzyskiego szansą na zatrudnienie!
Łódzkie CENTRUM ROZWOJU Kompetencji i Kwalifikacji NEET