Czy możemy założyć działalności gospodarczą od razu po zakończeniu studiów magisterskich/licencjackich o kierunku fizjoterapia, nie mając jeszcze doświadczenia w zawodzie? Jakie formy działalności gospodarczej są dopuszczalne i jakie są podstawowe numery PKD ?

Jeśli chcemy podjąć nową działalność gospodarczą w obrębie fizjoterapii musimy posiadać prawo do wykonywania zawodu fizjoterapeuty stwierdzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów. Nie można założyć działalności bez wpisu do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów.


Co mówią ustawy o wykonywaniu zawodu fizjoterapeuty?


Według art. 4 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy, odnośnie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, magister lub licencjat fizjoterapi może udzielić samodzielnie świadczeń, jeśli zakończył studia zaczęte przed dniem wejścia w życie ustawy i który posiada co najmniej 3- lub 6-letnie „doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty”, przy czym odbyte praktyki i staże w trakcie kształcenia nie są brane pod uwagę jako doświadczenie zawodowe.

W dniu 23 listopada Krajowa Rada Fizjoterapeutów podjęła stanowisko dotyczące samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutów, którzy nie posiadają okresów doświadczenia w zawodzie określonych w art. 4 ust. 4 pkt 2-4 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Należy podkreślić, że nie ma formalnego zakazu założenia działalności gospodarczej bez doświadczenia w zawodzie, jednak utworzona działalność gospodarcza musi być prowadzona tak aby osoba ją prowadząca przestrzegała ograniczenia w zakresie samodzielnego udzielania świadczeń. W momencie, gdy nie jest spełniony wymóg doświadczenia zawodowego, to powinna nastąpić współpraca z fizjoterapeutą, który posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe.


Czy możliwe jest założenie działalności gospodarczej, gdy jest się technikiem fizjoterapii i odbyło się długi staż pracy ?

 

Nowa działalność gospodarcza wymaga posiadania prawa do wykonywania zawodu fizjoterapeuty stwierdzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów.

  • Fizjoterapeuta, posiadający tytuł technika i mający co najmniej 6-letnie doświadczenie w zawodzie ma ograniczenia w samodzielnym udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii o czym mówi przepis art. 4 ust. 5 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, który określa, że nie może on:
  • kwalifikować do fizykoterapii i kinezyterapii,
  • dawać zlecenie na wyroby medyczne w ramach przepisów o refundacji,
  • wydawać opinie czy orzeczenia dotyczące stanu zdrowia osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii.Technik fizjoterapeuta, posiadający określoną długość stażu może samodzielnie udzielić wszystkich innych świadczeń z zakresu fizjoterapii. Szczegóły dotyczące jakie czynności może wykonać fizjoterapeuta ze względu na poziom wykształcenia określone zostały w rozporządzeniu wydanym przez Ministra Zdrowia na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy.


Jakie formy działalności gospodarczej są dopuszczalne?


Działalność w obrębie fizjoterapii możemy prowadzić w takich placówkach medycznych jak: specjalistyczne placówki medyczne inne niż szpitale, przychodnie ogólne, przychodnie przyszpitalne, medycyny pracy, przychodnie przy domach pomocy społecznej, prywatne gabinety czy w domu pacjenta.
Natomiast jeśli chodzi o masaże inne niż masaże lecznicze to mogą one być wykonywane przez podmioty nie udzielające leczenia.
Bez względu od wymienionych działalności powyżej podmioty wykonujące usługi w ramach działalności gospodarczej powinni zarejestrować się w CEIDG (gdy mamy do czynienia z jednoosobową działalnością gospodarczą lub spółką cywilną) lub w KRS (jeśli mowa o spółce jawnej, spółce komandytowej, spółce komandytowo-akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, spółce akcyjnej).


Podstawowe numery PKD fizjoterapii


96.04.Z – to działalność usługowa, która jest związana z poprawą kondycji fizycznej. Obejmuje: działalność salonów masażu itp. mająca na celu poprawę samopoczucia, usługową łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających.

86.90.A – to działalność fizjoterapeutyczna. Obejmuje: zespołową lub indywidualną działalność fizjoterapeutów, która prowadzona jest w dziedzinach: fizykoterapia, hydroterapia, masaż leczniczy, diagnostyka fizjoterapeutyczna, terapia ruchowa itd.

 

Przydatne informacje:

https://www.biznes.gov.pl/poradnik/-/scenariusz/151-OTWIERAM_GABINET_FIZJOTERAPII