bookkeeping 615384 960 720

 

 

Usługi fizjoterapii jak każde inne usługi podlegają opodatkowaniu. Mamy do wyboru kilka form opodatkowania: na zasadach ogólnych, metodą liniową, ryczałtem. Czym się różnią i kiedy je można zastosować o tym w poniższym artykule.

Podatnicy mogą wybrać formę opodatkowania na usługę fizjoterapii. Wyboru formy opodatkowania dokonujemy przy wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub najpóźniej do 20 stycznia danego roku podatkowego. Warto dobrze się zastanowić, jakie opodatkowanie wybrać. Dobrze wybrana forma pomoże zaoszczędzić firmie sporo pieniędzy.


Opodatkowanie na zasadach ogólnych


Jest to główna forma opodatkowania dochodów i nie wymaga składania dodatkowych oświadczeń. Wybierając tę formę płacimy podatek w wysokości 18% po odjęciu kwoty wolnej od podatku w wysokości 556,02 zł oraz według stawki VAT 32% od nadwyżki ponad 85.528 zł podstawy opodatkowania. Przewidzianą kwotę podatku możemy zmniejszyć o ulgi i odliczenia wymienione w ustawie o podatkach dochodowych. Co więcej możemy również odliczyć od podstawy opodatkowania zapłacone składki ubezpieczenia a od kwoty podatku zapłaconej kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wszelkie zaliczki na podatek powinny być opłacone do 20 dnia każdego miesiąca nadchodzącym po danym miesiącu, a za ostatni miesiąc roku czyli grudzień do 20 stycznia (wyjątkiem jest, gdy podatnik wcześniej rozliczy dany rok podatkowo, składając wcześniej deklarację podatkową).

 

>>Sprawdź także: Fizjoterapeuta a VAT<<

>>Sprawdź także: Biznesplan na gabinet fizjoterapii<<


Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej metodą liniową


Opodatkowanie metodą liniową liczone jest według jednolitej proporcjonalnej stawki podatkowej 19% (o ile nie ma przeciwskazań uniemożliwiających wybranie tej metody). Wniosek powinien być złożony właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego. W tym rodzaju opodatkowania musimy jednak zrezygnować z ulg podatkowych i nie możemy rozliczać się wspólnie z małżonkiem.


Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych


Te rozwiązanie jest możliwe również dla podmiotów prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (dotyczy jednak wyłącznie usług świadczonych poza system opieki zdrowotnej) i jest stosowane w oparciu o osiągane przychody (wyłączając koszty ich uzyskania), zgodnie z ryczałtowymi stawkami właściwymi dla określonego typu działalności.
Wyjątkiem co do tego rodzaju opodatkowania są podmioty lecznicze świadczące zabiegi fizjoterapii oferujące usługi zdrowotne.
W przypadku, gdy dokonujemy wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i nie zadeklarowaliśmy jeszcze wyboru tej formy opodatkowania, to musimy złożyć pisemne oświadczenie naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania, które należy złożyć nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeśli zdarzy się tak, że do dnia 20 stycznia roku podatkowego nie zgłosiliśmy likwidacji działalności gospodarczej lub nie wybraliśmy innej formy opodatkowania, traktowane jest to jako kontynuacja opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Wysokość ryczałtu wynosi 8,5% jeśli usługi gabinetu fizjoterapii wykonywane są poza systemem opieki zdrowotnej. Decydując się na ryczałt ewidencjonowany, musimy wiedzieć, że tracimy prawo do rozliczenia się razem z małżonkiem. Przy tej formie rozliczenia mamy ulgi jednak nie odliczymy od obliczonego ryczałtu ulgi przewidzianej dla dzieci (ulga rehabilitacyjna, odliczenie składek ZUS oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne).

 

Przydatne artykuły:

http://www.pit.pl/formy-opodatkowania/