Gdyby nie efekt cieplarniany to przeciętna temperatura na Ziemi mogłaby być niższa o 33ºC  co dałoby nam temperaturę -18 ºC. Do efektu cieplarnianego przyczyniła się głównie zawartość CO2 w atmosferze. Zmiany jego ilości na przestrzeni lat następowały zgodnie z cyklami zlodowaceń, przy czym jego zawartość nie sięgnęła obserwowanych obecnie wielkości około 400 ppm. Na tak duży wzrost stężenia CO2 miała wpływ epoka przemysłowa. Dlatego zaczęto poszukiwać alternatywnych rozwiązań sprzyjającym ekologicznym aspektom.


W 1988 roku dwie organizacje WMO oraz UNEP utworzyły IPCC, którego celem stała się ocena ryzyka związanego z działaniem człowieka na zmianę klimatu oraz ustalenie światowych uregulowań mających na celu ograniczenie emisji spalin do atmosfery.


Podstawowe wnioski i spostrzeżenia organizacji, które zostały zawarte w raporcie to:

  • 90% ocieplenia spowodowane jest przez działania człowieka
  • średni wzrost temperatury w XXI wieku będzie wynosił od 2 do 4 °C, a może nawet osiągnąć 6,4 °C
  • w 2080 roku brak wody będzie odczuwalny dla od 1,1 do 3,2 miliarda ludzi a ponad 600 milionów ludzi będzie odczuwało głód


Najważniejsze działanie w celu ograniczenia efektu cieplarnianego to niedopuszczenie  przekroczenia wzrostu średniej temperatury na Ziemi o 2,0-2,4 stopnia. Dlatego do 2050 roku powinno się ograniczyć roczną emisję dwutlenku węgla o 50-85%.

 

Co jest głównym żródłem CO2?

Głównym źródłem emisji CO2 do atmosfery jest energetyka, dlatego jednym z głównych działań redukcji emisji jest zamiana paliw kopalnych na zasoby energii odnawialnej.Jaka energia odnawialna może być najlepsza?

W Polsce mogłaby być wykorzystywana energia promieniowania słonecznego. Okazuje się, że roczna jego gęstość wynosi  950-1250 kWh/m2, z czego około 80 % uzyskanej energii pozyskanej jest z półrocza letniego. Ujemnym jednak jej aspektem  jest to, że oprócz wysokich jej kosztów okresy produkcji ciepła nie pokrywają się z okresami zużycia.

Jeśli chodzi o energię wiatru to średnioroczna prędkość wiatru w Polsce to 2,8 m/s w okresie letnim  i 3,8 m/s w okresie zimowym. Zakłada się, że minimalną granicą opłacalności budowy siłowni wiatrowych jest średnioroczna prędkość wiatru 5 m/s. Jedynie 19 % powierzchni krajowej spełnia te założenia, przy czym jedynie 5% tego obszaru może zostać wykorzystana do budowy siłowni, na których można byłoby zbudować farmy.

W energię geotermalną najbardziej zasobne są regiony Grudziądzko-Warszawski oraz Szczecińsko- Łódzki i stanowią 44 % obszaru Polski  oraz posiadają blisko 90 % zasobów wód geotermalnych. Niestety z powodu wysokich kosztów odwiertniczych, tylko niewiele zasobów nadaje się do rzeczywistego wykorzystania. W Polsce energia ta może być wyłącznie wykorzystana do  celów ciepłowniczych.

Potencjał energii odnawialnej w Polsce  może stanowić energia z biomasy, powstałej z materii organicznej zawartej w organizmach roślinnych i zwierzęcych. Dużą jednak wadą tej energii jest to, że podczas jej spalania pojawia się emisja CO2, z tym że jest ona równoważna pochłanianiu CO2 w cyklu życia danej rośliny. Podczas spalania biomasy następuje emisja innych substancji szkodliwych, które pojawiają się podczas spalania węgla.

Dlatego Polska powinna wciąż szukać satysfakcjonujących odnawialnych źródeł energii, które przyniosą korzyści dla środowiska.