Jeśli chcielibyśmy opisać odnawialne źródła energii to musimy wiedzieć, że są to zasoby naturalne, które mimo nieustannego zużywania powstają na nowo. Procesy wytwarzania energii trwają dość krótko. Jeśli chodzi o zasoby odnawialne to należą do nich wszystkie żywe składniki przyrody.


Do odnawialnych źródeł energii zaliczamy:
  • energetykę słoneczną
  • energetykę wodną
  • podmorskie młyny
  • energię fal
  • energię wiatru
  • energię Ziemi
 

 

Energetyka słoneczna:


Przynosi dość wymierne korzyści ekologiczne i ekonomiczne. Wykorzystywana głównie do wytwarzania energii cieplnej oraz elektrycznej w budownictwie, małej energetyce, rolnictwie, ochronie środowiska. Energię słoneczną wykorzystują również różne rodzaje wymienników ciepła tzw kolektory słoneczne. Urządzenia te wraz z układami centralnego ogrzewania oraz układem automatyki i sterowania konkurują z tradycyjnymi kotłami wodnymi ogrzewanych spalaniem. Dzięki kolektorom słonecznym jesteśmy w stanie uzyskać oszczędności rzędu minimum 50% na roczne zapotrzebowanie energii cieplnej potrzebnej do uzyskania ciepłej wody. Suma rocznie nagromadzonej energii przypadająca na powierzchnię 1m² to 950-1250 kWh, w zależności od rzeźby terenu.

 

Hydroenergetyka

Hydroenergetyka czyli energetyka wodna to nic innego jak pozyskiwanie energii z wód śródlądowych (rzadziej mórz) z dużym natężeniem przepływu i przetwarzanie jej na energię elektryczną i mechaniczną. Proces pozyskania odbywa się przy użyciu silników wodnych tzw turbin i hydrogeneratorów w elektrowniach wodnych oraz siłowniach wodnych ale również w elektrowniach maretermicznych i maremotorycznych.

Podmorskie młyny:
Napędzane są one prądami morskimi, które powstają dzięki ruchom mas wody. Ramiona turbin znajdują się na głębokości 17m pod poziomem (co umożliwia swobodny przepływ statków) a podwodne płyty mają długość 10m i regularnie co 12 godzin i 25 min. obracają się o 180 stopni. W tym samym czasie turbiny elektrowni poruszają się 7 obrotów na minute.
 
Energia fal:

Moc fal to wartość rzędu 3 TW. Wykorzystanie takiej energii nastręcza pewne trudności, gdyż jednym z większych problemów jest zmienność wysokości fal i wytrzymałość elektrowni.

 

Jakie elektrownie mogą dokonać konwersji energii fal na elektryczną?
- elektrownie hydrauliczne - w nich przez ścianki nieruchomego zbiornika przepływają szczyty fal, a woda wypływająca ze zbiornika napędza turbinę.
- elektrownie pneumatyczne - fale powodują w nich ruch powietrza, który napędza turbinę
- elektrownie mechaniczne – korzystają z siły wyporu do poruszania się prostopadle do dna, co sprawia, że obraca się wirnik połączony z prądnicą
- elektrownie indukcyjne - do wytworzenia energii elektrycznej wykorzystują ruch pływaków poprzez zastosowanie poruszających się wraz z pływakami cewek w polu magnetycznym

 

Aeroenergetyka:

Aeroenergetyka czyli energetyka wiatrowa wykorzystuje energię wiatru w elektrowniach i siłowniach wiatrowych, przy pomocy silników wiatrowych. Moc elektrowni wiatrowych jest uzależniona od prędkości wiatru. Aeroenergetyka jest powszechnie wykorzystywana m.in. w gospodarstwach domowych, gdyż jej zastosowanie nie jest bardzo kosztowne, nie wymaga skomplikowanych urządzeń, wystarczą proste wiatraki.

 

Energia ziemi:

Wykorzystywana jest cieplna energia wnętrza Ziemi, w szczególności na obszarach działalności wulkanicznej i sejsmicznej. Woda opadowa przedostaje się w głąb ziemi, gdzie następnie w kontakcie z młodymi intruzjami lub aktywnymi ogniskami magmy, zostaje podgrzana do wysokich temperatur. W wyniku tego procesu podgrzana woda wędruje do powierzchni ziemi, którą wykorzystuje się do m.in ogrzewania domów.