PYTANIE

Czy usługi fizjoterapeutyczne są zwolnione z VAT, kiedy podatnik nie jest fizjoterapeutą a jedynie zatrudnia osoby, które mają odpowiednie przygotowanie do zawodu ? Czy może skorzystać z art. 43 ust. 1 pkt 19 i być zwolniony z VAT choć nie wykonuje usług fizjoterapii osobiście?ODPOWIEDŹ

W sprawie tego pytania wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, określając zwolnienie od podatku VAT w takim przypadku jako prawidłowe. Zwolnieniu od podatku podlegają więc usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia świadczone przez podmioty lecznicze oraz osoby wykonujące określone zawody.

Co ważne, forma świadczenia usług w zakresie opieki medycznej jest bez znaczenia.

 

Trybunał Sprawiedliwości stwierdził wyraźnie że: „W dosłownej interpretacji, przepis ten nie wymaga, by usługi medyczne były świadczone przez podatnika o konkretnej formie prawnej, aby objąć je zwolnieniem. Spełnione muszą być tylko dwa warunki: musi to obejmować usługi medyczne i muszą one być świadczone przez osoby posiadające konieczne kwalifikacje zawodowe.

 

W szeroko pojmowanym procesie rehabilitacji wyróżnia się rehabilitację medyczną inaczej leczniczą, społeczną i zawodową. Na rehabilitację medyczną (fizjoterapię) składają się:

  • - kinezyterapia, czyli leczenie ruchem;
  • - fizykoterapia, to stosowanie w celach leczniczych różnego rodzaju energii wytwarzanej za pomocą aparatury;
  • - masaż leczniczy, to wykorzystanie bodźców mechanicznych głównie w postaci ucisku na tkanki w celu wywołania odczynów fizjologicznych.

Pod pojęciem rehabilitacji leczniczej (medycznej) rozumie się proces leczenia, który umożliwia przyspieszenie procesu naturalnej regeneracji i zmniejszenia fizycznych i psychicznych następstw choroby.

 

Sprawdź także: kursy dla fizoterapeutów