Wszelkie niepubliczne gabinety lekarskie i stomatologiczne muszą spełniać wymogi sanitarne i ogólnobudowlane, ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Obowiązuje ono od 31 grudnia 2017 roku.Dostosowanie podmiotów leczniczych obowiązkowe

Art. 207 ustawy o działalności leczniczej nakłada na wszystkie podmioty wykonujące działalność tego typu obowiązek dostosowania użytkowanych pomieszczeń i urządzeń do wymogów wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów. Jest to konieczne, nawet jeśli dany gabinet uzyskał decyzję Sanepidu o dopuszczeniu do użytkowania.Ogólne i szczegółowe wymogi

Wspominana ustawa o działalności leczniczej w art. 22 określa ogólne wymagania, jakie powinny spełniać pomieszczenia i urządzenia podmiotu takiego jak gabinet lekarski czy stomatologiczny. Odsyłał on również do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań. Rozporządzenie zostało wydane 26 czerwca 2012 roku. Termin dostosowania gabinetów lekarskich do nowych wytycznych został wyznaczony na 31 grudnia 2012 roku, a dla podmiotów, które nie były w stanie ich spełnić - do 31 grudnia 2016 roku. Termin ten został następnie przedłużony o kolejny rok, czyli do ostatniego dnia grudnia 2017 roku.  

 Sprawdź także: Kursy dla fizjoterapeutów - staw kolanowy

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 roku

W przywołanym rozporządzeniu MZ zawarto szczegółowe wytyczne dotyczące działalności leczniczej. W stosunku do poprzednich rozporządzeń, wprowadzono na jego podstawie mniej szczegółowych regulacji dotyczących kwestii budowlanych. Od tej pory gabinet lekarski może znajdować się nawet w lokalu mieszkalnym, ale musi on być wyraźnie wyodrębniony od pomieszczeń innych użytkowników lokalu. Zniesiono także wymóg minimalnej powierzchni, jaką może zajmować gabinet. Miejsce dostępne w gabinecie powinno jedynie pozwalać na zainstalowanie i użytkowanie urządzeń, aparatury leczniczej i diagnostycznej oraz na ich prawidłowe rozmieszczenie.Meble w pomieszczeniach gabinetu leczniczego muszą umożliwiać ich łatwe mycie i dezynfekcję, podobnie jak w przypadku podłóg i ścian. Sufity w gabinetach muszą spełniać podwyższone wymagania higieniczne i być zainstalowane w sposób, który umożliwi ich mycie i dezynfekcję. Pomieszczenia, w których wykonywane są badania i zabiegi powinny być wyposażone w minimum jedną umywalkę z baterią z ciepłą i zimną wodą, w dozownik z mydłem w płynie i środkiem dezynfekującym, a także w pojemnik z ręcznikami jednorazowego użytku oraz pojemnik na zużyte ręczniki.Jeśli przez drzwi gabinetu prowadzony jest ruch chorych na łóżkach, drzwi muszą mieć szerokość ułatwiającą ich przemieszczanie. Instalacje, urządzenia wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji podlegają okresowym przeglądom w gabinetach, czyszczeniu lub dezynfekcji lub wymianie elementów instalacji zgodnie z zaleceniami producenta i nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.

 

Przydatne linki: http://medicalonline.pl/a2788-wymogi-sanitarne-i-budowlane-dla-gabinetow-lekarskich.html