Aby rozpocząć rehabilitację domową warto sprawdzić jakie zabiegi mogą być przeprowadzane w ramach rehabilitacji domowej. Szczegóły znajdziecie w artykule.

Wymagania jakie musi spełniać personel oraz w jakich przypadkach może być przyznana dodatkowa ilość godzin rehabilitacji, poniżej. 

Wymagania dotyczące personelu jeśli chodzi o :

1)      poradę lekarską rehabilitacyjną

a) lekarz specjalista z dziedziny samej rehabilitacji czy rehabilitacji przy chorobach narządu ruchu, bądź rehabilitacji medycznej a także medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub też fizjoterapii i balneoklimatologii lub balneologii, bądź balneologii i medycyny fizykalnej

b) lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji bądź rehabilitacji dotyczącej choroby narządu lub ogólnej rehabilitacji, albo rehabilitacji medycznej, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej

c) lekarz, który skończył przynajmniej II rok specjalizacji, w trakcie których odbyła się specjalizacja w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizycznej

d) lekarz specjalista w zakresie chirurgii ortopedycznej bądź chirurgii urazowo-ortopedycznej, a także ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub traumatologii i ortopedii jak również lekarz specjalista reumatologii, w wymiarze odpowiadającemu 1/4 etatu przeliczeniowego

2.      fizjoterapię domową

Długość odbywania rehabilitacji w warunkach domowych dla jednego świadczeniobiorcy to maksymalnie do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym oraz dziennie nie więcej niż 5 zabiegów. Jeśli natomiast podana ilość nie jest wystarczająca ze wzdględów medycznych i konieczności osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może się wydłużyć ale jedynie w przypadku wydania decyzji przez lekarza zlecającego zabiegi oraz wydana przez dyrektora właściwego odziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia pisemna zgoda.

Wizyta fizjoterapeutyczna

Jeśli chodzi o wymagania dotyczące personelu to są one określone następująco:

Specjalista w zakresie fizjoterapii lub fizjoterapeuta, który ukończył studia magisterskie, zgodnie z art.4 ust.4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 roku o zawodzie fizjoterapeuty, lub fizjoterapeuty mający dyplom, świadectwo bądź inny dokument, o którym wspomniane jest w art.13 ust.1 pkt 5 lit. b i c tejże ustawy, potwierdzający niniejszym zakończenie studiów II stopnia oraz mający nie mniej niż 3 lata doświadczenia w zawodzie fizjoterapeuty, o wymiarze nie mniej niż 1/4 etatu przeliczenowego.

 

 Sprawdź także: Kursy dla fizjoterapeutów Kinetic Control

 


Zabieg fizjoterapeutyczny


1 kinezyterapia – jednostkowa praca ze świadczeniobiorcą,  a w szczególności : ćwiczenia czynno-bierne, ćwiczenia bierne, ćwiczenia zgodne z metodami neurofizjologicznymi, metody reedukacji nerwowo-mięsniowej, manipulacje i mobilizacje, ćwiczenia specjalne – minimum 30 minut, jeden raz dziennie

a) ćwiczenia wspomagane- czas trwania nie mniej niż 15 minut

b) ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem- czas trwania zabiegu nie mniej niż 15 minut

c) ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem- nie mniej niż 15 minut

d) ćwiczenia izometryczne- nie mniej niż 15 minut

e) nauka czynności lokomocji – nie mniej niż 15 minut

f) wyciągi i inne formy usprawnienia- nie mniej niż 15 minut

2 Masaż

a) masaż suchy- nie mniej niż 20 minut na jedną osobę, w tym nie mniej niż 15 minut masażu czynnego

b) masaż limfatyczny ręczny

c) masaż limfatyczny mechaniczny- leczniczy

Sprawdź też: Czym się różni masażysta od fizjoterapeuty


3 Elektrolecznictwotonoliza,ultradźwięki miejscowe, galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja,, prądy diadynamiczne, prądy TENS, prądy interferencyjne, prądy TRAEBERTA, prądy KOTZA,  ultrafonoforeza.

4 Leczenie polem elektromagnetycznym -  pole magnetyczne niskiej częstotliwości działanie  impulsowe

 

Sprawdź także: Kursy dla fizjoterapeutów FDM5. Światłolecznictwo i termoterapia– naświetlanie promieniem podczerwonym lub/i ultrafioletowym miejscowe, widzialnym, laseroterapia – skaner, laseroterapia punktowa. 
6. Balneoterapia– miejscowe, 6.2. zabiegi fizykoterapeutyczne - okłady z borowiny