Szacuje się, że w Polsce może być nawet ok 60 tysięcy fizjoterapeutów, co stanowi, że są oni trzecią najbardziej liczną grupą zawodową jeśli chodzi o służbę zdrowia. Przez długi okres  fizjoterapeuci pragnęli prawnego uregulowania ich zawodu aż w końcu nastał przełom.

 

Zawód fizjoterapeuty traktowany jest już jako zawód samodzielny. Wreszcie po wielu zmaganiach ustawa dotycząca zawodu fizjoterapeuty została uchwalona 25 września 2015 roku, a w życie weszła niespełna rok później a mianowicie 31 maja 2016. Wprowadzenie niniejszej ustawy miało na celu m.in. wyeliminowanie z rynku osób, które bezprawnie korzystały z tytułu fizjoterapeuty.Ustawa określa czas przejściowy do 31 maja 2018, w którym fizjoterapeuta może pracować na dotychczasowych zasadach, a po zakończeniu ustalonego okresu jedynie osoby należące do samorządu fizjoterapeutów z potwierdzonymi kwalifikacjami będą miały prawo wykonywać zawód. Jeżeli dojdzie do sytuacji, że osoba wykonująca zawód fizjoterapeuty nie wpisze się do rejestru a po 31 maja 2018 będzie nadal prowadzić swoje usługi, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej.W środowisku lekarskim pojawiały się sprzeciwy odnośnie samodzielnych działań fizjoterapeutów.
Jednak zgodnie z ustawą każdy fizjoterapeuta ma prawo do wglądu w dokumentację medyczną każdego pacjenta oraz może uzyskać informacje o jego stanie zdrowia od podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.
Ustawa oprócz praw dla fizjoteraputów nakłada również obowiązek kształcenia się oraz prowadzenia dokumentacji medycznej. Zatwierdzona regulacja mówi o tym, że osoby, które po 1 października 2017 roku rozpoczęły studia w dziedzinie fizjoterapii, są zobowiązane do wykonania 6-miesięcznej praktyki po zakończeniu studiów oraz do zaliczenia Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego, aby móc uzyskać możliwość wpisu do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów.Zgodnie z przepisami, wykonywanie zawodu fizjoterapeuty będzie wiązać się m.in. z:

  • kwalifikowaniem, planowaniem i prowadzeniem fizykoterapii oraz kinezyterapii;
  • diagnostyką funkcjonalną
  • dobieraniem wyrobów medycznych do potrzeb indywidualnych każdego pacjenta

 

Sprawdź też: Czym konkretnie zajmuje się fizjoterapeuta


Po wprowadzeniu ustawy w życie do Krajowej Rady Fizjoterapeutów zaczęły napływać wnioski i jest ich już ok 7,5 tysiąca. Jak podaje KRF zostało przyznanych już 3,5 tysiąca potwierdzeń praw do wykonywania zawodu.


Czy będzie wzrost wyceny świadczeń?


Fizjoterapeuci informują, że pacjenci mogliby nie czekać w zbyt długich kolejkach pod jednym warunkiem. Powinna zostać poprawiona wycena świadczeń a zapisy ustawy o zawodzie muszą mieć odzwierciedlenie w rzeczywistości.


Jak tłumaczy Tomasz Niewiadomski samorząd zawodowy jest w pełni świadomy problemów związanych z systemem ochrony zdrowia i z tego powodu są prowadzone analizy obecnych aktów prawnych, które mają odzwierciedlenie w ochronie środowiska. Wyniki i wypracowane stanowiska są przesyłane do pracodawców jak i również do płatnika świadczeń gwarantowanych. Jednakże pełne znormalizowanie sytuacji pojawi się, gdy przepisy prawne dotyczące usług fizjoterapeutycznych będą w pełni dostosowane do zapisów ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

 

Przydatne linki:

http://praca.interia.pl/news-fizjoterapeuta-zawod-samodzielny,nId,2444856