Jakie wymagania musi spełnić fizjoterapeuta prowadzący działalność na rzecz świadczenia usług z zakresu opieki zdrowotnej ? A co w przypadku jeśli jego świadczenia nie dotyczą opieki zdrowotnej?


Z dniem 1 czerwca 2016 roku fizjoterapeuta to zawód medyczny i wykonywanie tego zawodu związanie jest ze spełnieniem określonych kryteriów dot. m.in. wykształcenia oraz wpisania osoby do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów, a w razie gdy, osoba prowadzi własną praktykę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Osoby, które już wykonują ten zawód mają 2 lata okresu przejściowego. Wykonywanie masaży leczniczych, zabiegów fizjoterapeutycznych, czynności kinezioterapii oraz operacji fizjoprofilaktycznych w wymienionym okresie 2 lat jest możliwe jedynie przez zarejestrowanych fizjoterapeutów, którzy mają określone wykształcenie.


Wyposażenie gabinetu fizjoterapeutycznego


Ma istotne znaczenie i w zależności od oferowanych zabiegów w gabinecie fizjoterapeuty powinny się znaleźć: stół rehabilitacyjny, drabinki rehabilitacyjne, stół lub tablica do ćwiczeń manualnych, rotory do ćwiczeń kończyn górnych i kończyn dolnych, lampa do naświetlań promieniowaniem widzialnym, podczerwonym lub ultrafioletowym, zestaw do elektroterapii z osprzętem, zestaw do magnetoterapii, zestaw do terapii falą ultradźwięków, zestaw do biostymulacji laserowej. Jeśli zabiegi wykonywane są w warunkach domowych to oczekuje się, że gabinet taki powinien posiadać przenośny zestaw do elektroterapii z osprzętem, przenośny zestaw do biostymulacji laserowej, pomieszczenie biurowe z telefonem, sekretarkę automatyczną i faks oraz samochód.

 

Czas pracy


Gabinet, zakład fizjoterapii lub rehabilitacji, który realizuje zabiegi w ramach gwarantowanych świadczeń zdrowotnych powinien być czynny nie mniej niż 5 godzin dziennie bez przerwy, 5 dni w tygodniu przy czym co najmniej dwa dni otwarcia powinny być w przedziałach między 13.00 a 18.00. Miejsce, gdzie prowadzone są zabiegi fizjoterapii powinno być przystosowane do przyjmowania osób z różnym stopniem niepełnosprawności ruchowej, w tym posiadać windę w budynku wielokondygnacyjnym, uchwyty i poręcze w węzłach sanitarnych i odpowiednie pomieszczenie higieniczno-sanitarne.


Warunki jakie musi spełnić podmiot leczniczyPodmiot leczniczy wykonujący zabiegi fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej a także masaże lecznicze zobowiązany jest:

  • posiadać urządzenia lub pomieszczenie odpowiadające określonym wymaganiom
  • stosować wyroby określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
  • zapewnić osoby wykonujące zawód medyczny lub spełniające określone kwalifikacje, które będą udzielać świadczeń zdrowotnych
  • zawrzeć w zakresie umowy ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnejOprócz powyższych wymagań podmiot powinien wcześniej być zarejestrowany w rejestrze podmiotów leczniczych ponieważ działalność na rzecz świadczenia usług z zakresu opieki zdrowotnej jest działalnością wymagającą wcześniejszego uzyskania wpisu do odpowiedniego rejestru. Gdyby jednak świadczenia nie dotyczyły opieki zdrowotnej podmiot, który je wykonuje nie musi zatrudniać fachowej kadry czy spełniać warunków związanych z ubezpieczeniem o odpowiedzialności cywilnej a także nie musi spełniać warunków przestrzennych i sanitarnych.

 

Przydatne linki:

https://www.crse.org.pl/blog/104-czy-fizjoterapeuta-moze-zalozyc-dzialalnosc-zaraz-po-zakonczeniu-studiow

https://www.biznes.gov.pl/poradnik/-/scenariusz/151-OTWIERAM_GABINET_FIZJOTERAPII